Türkiye

       TTB (Türk Tabipleri Birliği)..........................    www.ttb.org.tr

       YÖK (Yükseköğretim Kurulu).........................   www.yok.gov.tr

       ÜAK (Üniversitelerarası Kurul).......................   www.uak.gov.tr

       UTEAK (Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu)..   www.uteak.org.tr

       TEGED (Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği)......... www.teged.org

       TTED (Türk Tıp Eğitimi Derneği) )................   www.tipegitimi.org.tr

       TurkMSIC (Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği). www.turkmsic.net

 

       Uluslararası Dernekler

       WFME (World Federation for Medical Education)............     www.wfme.org

       AMEE (Association for Medical Education in Europe)........     www.amee.org

       ASME (Association for the Study of Medical Education).....    www.asme.org.uk

       IAMSE (International Association of Medical Science Educators).. www.iamse.org

       AMSE (Association of Medical Schools in Europe).....www.amse-med.eu

       IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations).. www.ifmsa.org

       EMSA (European Medical Students’ Association).............     www.emsa-europe.org

       ASPE (Association for Standardized Patient Educators).....    www.aspeducators.org

       SSH (Society for Simulation in Healthcare)....................    www.ssih.org

       SESAM (Society in Europe for Simulation Applied to Medicine).. www.sesam-web.org

       EACH (European Association for Communication in Health Care).. www.each.nl

       AMH (Association for Medical Humanities).....................   www.gla.ac.uk/departments/amh