AMEE—AMDE Istanbul  (4-9 Eylül 1988)

       “Türkiye’de Tıp Eğitimi” Toplantısı  (20 Ocak 1995)

       “Türkiye’de Tıp Eğitiminin Güncel Durumu” Toplantısı (7 Kasım 2003)

 

       “Tıp Eğitiminde Çekirdek Eğitim Programları” Toplantısı (7 Ocak 2005)

       “Simulation in Medical Education”  (31 Ekim - 2 Kasım 2010)

        "Klinik ve İletişim Becerileri Eğitimi" (25-26 Kasım 2011)

       “Simulation in Medical Education”  (16-18 Kasım 2012)