Türk Tıp Eğitimi Kurumu Derneği, 3 Nisan 1978 tarihinde Türk üniversitelerinde uygulanan tıp eğitimini, üniversitelerde ve üniversiteler dışında uygulanan mezuniyet sonrası tıp eğitimi ve ihtisas çalışmalarını, bunlarla ilgili eğitim programlarını incelemek; tıp ve sağlık bilimleri eğitiminde görev alan kişilerle kuruluşların görüşlerini saptamak, Türkiye’de her düzeyde tıp eğitiminin memleket gerçeklerine uyacak bir şekilde gelişmesi için çaba sarf etmek ve kararlarını üniversitelere ve diğer yetkili mercilere sunmak ana amacıyla kurulmuştur.

Kuruluşu gerçekleştiren üyeler: Muvaffak Akman, Orhan S. Andaç, Neşet Aytan, Servet Bilir, A. Sevim Büyükdevrim, Cem’i Demiroğlu, İhsan Doğramacı, İrfan Duygulu, Güngör Ertem, Doğan Karan, Sevinç Nejat Oral, Rüknettin Öğütman, Doğan Remzi, Doğan Taner, Tahsin Tuncalı, Alim Uzunalimoğlu, Suat Vural, Nedim Zembilci.

Dernek 2004, 2010 ve 2015 yıllarında Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuatlardaki değişikliler nedeniyle tüzük değişiklikleri gerçekleştirmiştir. Halen Türk Tıp Eğitimi Derneği olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

                              üyelik

Üyelik başvurusu için aşağıdaki üyelik formlarından birini doldurarak yonetim@tipegitimi.org.tr adresine gönderiniz. Üyelik Formu (.pdf)

 

tüzük

Güncel tüzük 7 Mayıs 2015 tarihinde kabul edilmiştir. (.pdf)