Türk Tıp Eğitimi Derneği TTB-UDEK Gözlemci Üyesidir.